صفحهد چهل و هشت

امروظ ضهر رفتم سایت دانشگاه و دیدم ریازی قبول شدم!! با ١٠ پاس شد !!!

زود زنگ ظدم پویا و بحش گفتم قبول شدم. کلی خوشهال شد. باید بحش ناهار بدم...

خدارو شکر که قبول شدم...

/ 0 نظر / 10 بازدید